fbpx

3e kwartaal update

Collega’s,

Willen jullie een update plaatsen inzake de winstdelingsregeling 3e kwartaal op ons personeelsdeel van werkenbijsandee.nl

Nog immer verkeert de wereld in een bijzondere tijd. Voor nu kijken we terug op het derde kwartaal van ons bedrijf, de periode van juli, augustus en september. De vakantieperiode, een periode waar weinig nieuw werk wordt opgestart, veel was voor de zomervakantie opgeleverd of stil komen te liggen. De maand september was nog lastig om te starten. De grote vakantieaanbieders wilde ons nog niet zien op de parken omdat het seizoen verlengt werd, en de huisjes nog lang vol zaten, hierdoor was het lastig om iedereen aan het werk te houden. Dit heeft geresulteerd dat van een aantal inleenkrachten afscheid is genomen. Gelukkig zijn onze opdrachtgevers nog actief met overnemen, ontwikkelen en moderniseren van parken, alleen verloopt het tempo wel iets lager. De omzet blijft dan ook achter ten opzichte van onze begroting, de marge is de laatste drie maanden nog wel extra onder druk gekomen. Verklaarbaar als uitloop van het groeiseizoen, magere opstart van de werkzaamheden en de vakantieperiode. Marge is voor ons de verkoopsom van het werk minus alle direct kosten van arbeid, materiaal en materiele. De indirecte kosten waren lager als begroot waardoor er toch een behoorlijk resultaat over blijft. Indirect kosten zijn alle overheadkosten als huisvesting, automatisering, telefoon, verkoopkosten, kosten van de vervoermiddelen en kosten van de machines. Het resultaat blijft wel ver achter op onze prognose. Ten opzichte van vorig jaar doen we het op dit moment overigens wel beter.

Vorig jaar maakte we ook in de laatste maanden van het jaar nog een aantal mooie klappers, kansen die er ook voor komende weken zeker liggen. Hiervoor hebben we wel ieders inzet nodig. Momenteel hebben we een aantal mooie nieuwe contacten gelegd in de recreatiebranche welke komende jaren zeker werk gaan opleveren. Daarnaast zijn we aan het investeren in de naamsbekendheid van Habo Allemekinders om zo een mooi kanaal voor het particuliere werk te krijgen, daar ligt een grote markt welke bij Sandee wat uit het vizier was geraakt.

We roepen jullie op om ook het laatste kwartaal van 2020 jullie schouders onder onze organisatie te zetten, daarbij denken we aan inzet welke direct marge en indirecte kosten beïnvloeden:

–          Houdt ten alle tijden voor ogen dat we een klant hebben, die een wens heeft welke wij kunnen invullen, ga daar dan ook maximaal voor zodat we geld verdienen aan de opdracht

–          Plan je werk vooruit, we kunnen in het onderhoud het met de winterinzet maken, gras maaien waar geen gras vanaf komt heeft geen zin, in 1 week met ingeleende krachten werk doen waar je 2-3 weken over kan doen met eigen collega’s levert niet op

–          Zorg dat je niet met teveel (ingeleende) mensen op je project loopt. Thuis bestel je ook de schilder niet om hem achter de schuur niets te laten doen, en wel te betalen

–          Zorg dat je de planning van je werk helder hebt, wat moet wanneer klaar, hoeveel uren staan daar voor, dus hoeveel uren mogen we per week besteden

–          Zet materieel en vervoermiddelen efficiënt in, zoek het juiste materieelstuk bij het werk. Grasmaaien met een nagelschaar is hard werken maar zal niet worden beloond.

–          Vlieg je werk efficiënt aan, alles wat je twee keer vast hebt is niet maximaal efficiënt

–          Voorkom schades, fouten en faalkosten, is het niet helder vraag het dan.

–          Controleer machines en voertuigen, deze moeten naar behoren werken blijf niet doorrijden met gebreken, hierdoor wordt het probleem alleen maar groter, lees de reparatie duurder

–          Pas je LMRA (Last Minute Risico Analyse) en BOK (Brandstof, Olie en Koelvloeistof) toe bij machines en voertuigen, in de werkomgeving.

 

Spreek je collega’s er op aan dat we met elkaar werken aan ons bedrijf en onze resultaten! Samen maken we deze mooie organisatie, en gaan we ook 2020 goed afsluiten!